Regionálne televízie

Regiomedia logo

| Sieť Regiomedia zastupuje viac ako 10 regionálnych TV

| Spolupracuje so spolkom Lotos, ktorý združuje 69 lokálnych mestských a regionálnych TV

  • Spoty
  • Sponzoring
  • Špecifické rubriky na kľúč
  • PR vstupy rozhovory
Televízna kamera

Prezentáciu vám vieme zabezpečiť v ktorejkoľvek zo 69 regionálnych alebo špeciálne zameraných TV, ktoré sú členmi OZ Lotos.

Až 94% obyvateľov má znalosť o tom, že v ich regióne vysiela regionálna TV.

Priemerná dĺžka sledovania regionálnej TV je 33 minút.

Až 35% divákov ale sleduje regionálnu TV viac ako 70 minút.

Približne 5% opýtaných divákov reg. TV tvrdí, že regionálnu televíziu sleduje niekoľkokrát za týždeň.